วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 พร้อมคณะ เยี่ยมผู้สูงอายุ ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น