วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะ สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี และเยี่ยมหญิงหลังคลอด 1 ราย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น