วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น