วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางนารี คำภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 4 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี และเยี่ยมผู้สูงอายุ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น