วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ร่วมกับตัวแทน อสม. ร่วมกันจัดสถานที่ ณ สนามทุ่งบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น