วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางดอกไม้ สารรักษ์ ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 และคณะ ร่วมกันตรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น