วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

9/8/2564 ผอ.นายพินิต บุญเพ็ง ให้ความรู้กับอสม.ม.6และcgเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 แนวทางการป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองและแนะนำคนอื่น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น