วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รวมภาพและการทำงานของอสม.ตำบลธาตุน้อยเข้าเวรพักคอยทั้งสองจุดจุดที่1 ที่พักคอยอบต.ธาตุน้อย ชุดที่2 ที่พักคอยหม่อนไหม ระหว่างกักตัว 14 วัน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น