วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.หมู่ที่2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายทิ้งหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น