วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564

06/08/2564 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อยพร้อมประธานอสม.ลงพื้นที่ตรวจเวรอสม.ที่มาเข้าเวรตามจุดทั้งสองจุด คือ ที่พักคอยหม่อนไหมและจุดอบต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น