วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

17/08/2564 อสม.หมู่ที่ 5 ร่วมกับผู้นำชุมชนพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยบริเวณบ้านของผู้ป่วยไข้เลือดออก


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น