วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

02/08/2564 CG ตำบลธาตุน้อย ได้ลงสุ่มตรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในเขตชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 บ้านทัน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น