วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

01/08/2564 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ 10 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น