วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

4/08/2564 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ธาตุน้อยลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มกักโตมาจากพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดโควิด-19 เผื่อให้กำลังใจคนกักโต


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น