วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

11/8/2564 ผอ.นายพินิต บุญเพ็ง และทีมcg ลงพื้นที่ตรวจเวรและสังเกตความเรียบร้อยจุดพักคอยและจุดพักฟื้นทั้งสองจุดที่จุดพักฟื้นหม่อนไหมและจุดพักคอยอบต.ธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น