วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันหยุดให้บริการ ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง ๗๒ เดือน บ้านคำไฮ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุขสำราญ  จันทร์เต็ม ประธาน อสม.บ้านคำไฮ นำ อสม.ให้บริการชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง ๗๒ เดือน บ้านคำไฮ ณ ศสมช.บ้านคำไฮ(บ้านประธาน อสม.สุขสำราญ)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น