วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบใหม่ ปี 2558 – 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกท่าน
1. ในปี 2558 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง ท่านสามารถทำการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลเข้าระบบได้ตามเดิม โดยข้อมูลเป็นข้อมูลการทำ Papsmear และ VIA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
2. การประมวลผลของข้อมูลของปี 2558 จะยังไม่แสดงทางหน้าเว็ปไซด์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบของฐานข้อมูลในรอบ 5 ปี แต่ท่านยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาในระบบได้อย่างต่อเนื่อง หากดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการแสดงผลหน้าเว็ปไซด์ดังเดิม และจะมีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
3. ข้อมูลของปีงบประมาณ 2557 จะขยายเวลาในการส่งข้อมูลจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยข้อมูลที่ส่งมาจะต้องเป็นข้อมูลการทำ Papsmear และ VIA ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2557 ขอให้หน่วยงานที่ทำการป้ายและหน่วยที่อ่านผลเซลล์ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น