วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1

วันที่ 11 ตุลาคม 2557 นางแสวง  อยู่คงประธาน อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 1 นำ อสม.ประเมินภาวะโภชนาการเด็ก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น