วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นางสุเดือน ศิริปี ประธาน อสม.บ้านทัน หมู่ที่ 5 ชั่งน้ำหนักเด็ก วัดส่วนสูง เด็กแรกเกิดถึง 72 เดือน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น