วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

30 กันยายน 2557 อบรม กสค.ตำบลธาตุน้อย ปี 2557 จำนวน 200 คน เป้าหมาย 1300 คน

 บ่าย

 อาหารเที่ยง

ประธานพิธีเปิดโดย...นายสมพงษ์ หาวะโคตร นายก อบต.ธาตุน้อย

ลงทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น