วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายบัวสอน ผลอบรม ผญบ.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.นำ อสม. ตรวจสุขภาพประชาชนและชั่ง น้ำหนักเด็ก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น