วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานกฐินปลอดเหล้าตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557

อนุโมทนา สาธุ.....งานกฐินปลอดเหล้าพ่อจันทร์ ฉลาดแย้ม  อดีตผู้ใหญ่บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10  ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น