วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ให้บริการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง ๗๒ เดือน บ้านดินดำ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพิศาลย์ ไชยวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านคำไฮ นายภิญญา  สีส่วน ประธาน อสม.นำ อสม.ให้บริการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง ๗๒ เดือน ตรวจสุขภาพประชาชน อายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ณ โรงครัววัดบ้านดินดำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น