วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ ประชุมให้ความรู้เรื่องค่าป่วยการ อสม.ตำบลบ้านธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น