วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย มอบหมายให้ จนท.เข้าร่วมงานมหาธาตุฯ ร่วมกับนางปราณี จันทร์เติบ ประธาน อสม.หมู่ที่ 6 นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 พร้อมคณะอสม. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น