วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี และตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุตำบลธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น