วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น