วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 นางอลุน ไชยวัตร ประธาน อสม.หมู่ที่3 พร้อมด้วยคณะอสม.ตำบลธาตุน้อย ร่วมคัดกรองผู้ที่มาร่วมงานมหาธาตุ และช่วยงาน ณ วัดบ้านธาตุน้อย ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น