วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย ประชุม อสม.หมู่ที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอพพิเคชั่น Blue Book 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น