วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย อบรมให้ความรู้แก่ อสม.ที่มาประชุมประจำเดือนมกราคม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น