วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อยพร้อม อสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตำบลธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น