วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย พร้อมบุคลากร รพสต.ธาตุน้อย และ CG,ประธาน อสม.ร่วมกันต้อนรับการเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณะสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ และแผนตรวจเยี่ยม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัด อุบลราชธานี










 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น