วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย ได้นัดหมายประชุมอาสาสมัครหมอครอบครัว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น