วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อยพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้เปิดให้บริการคลีนิคเบาหวาน สำหรับผู้ป่วยตามนัด ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ,แนะนำในการเลือกรับประทานอาหาร และแนะนำในการออกกำลังกายให้แก่ผุ้ป่วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น