วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่28/02/2564 ภาพรวมของการปฏิบัติงาน อสม.ตำบลธาตุน้อย ตรวจ,ทำลายลูกน้ำยุงลายในภาชนะตามบ้านเรือนที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายพาหะนำโรคของไข้เลือดออก
















 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น