วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

17 ม.ค. 2564 อสม.ม.2 ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-72 เดือน หยอดธาตุเหล็กและสำรวจลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ได้รับความร่วมมือสนันสนุนสถานที่จากท่านกำนัน ม.2 นายถวิล เทพแพง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น