วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่24/02/2564 อสม.หมู่ที่7 ร่วมกันตรวจ,ทำลาย ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น