วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันที่ 24/02/2564 อสม.หมู่ที่1และหมู่ที่7ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำแม่น้ำชี ณ ท่าน้ำวัดคงคาวาสสิตาราม(วัดบ้านธาตุน้อย) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น