วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

25/02/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น