วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

05/02/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (รอบพิเศษ วันหยุด) แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น