วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

10/02/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยร่วมกับ อสม.ตำบลธาตุน้อยได้ออกตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ของประชากรหมู่ที่ 5และหมู่ที่ 9 บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังอุบลราชธานี
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น