วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

01/02/2565 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต. ธาตุน้อย,เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยพร้อมประธาน อสม.ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ , เจ้าที่ ประจำ รพ.สต.ธาตุน้อย ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ทุกๆคน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น