วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

19-20 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยของ รพ.สต.ธาตุน้อย และ อสม.เข้าร่วมประชุมงานแพทย์แผนไทย ณ วัดวังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น