วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

16/02/2565 รพ.สต.ธาตุน้อย เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ณ รพ.สต.ธาตุน้อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น