วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทีม อสม.ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามากักตัวที่หมู่บ้านเผื่อเฝ้าระวังและสังเหตุอาการรวมตั้งแต่ 01-มิ.ย.-64 จนครบ 14 วันทุกคน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น