วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

06/06/2564 อสม.หมู่ที่ 8 ได้เป็นตัวแทน อสม.ตำบลธาตุน้อย มอบเงินชมรม อสม.แก่นางแสงอรุณ ผูกพันธ์ ผู้เป็นอสม.ที่สูญเสียบิดานายบุญ บุญเพ็ง ในเขตชุมชนหมู่ที่ 8


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น