วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

07/06/2564 อสม.ม.9ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในเขตชุมชนหมู่ที่ 9

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น