วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

07/06/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ,ผู้นำชุมชน,อสม.ลงฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ-คำไฮ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงใกล้เปิดเทอมของเด็กๆ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น