วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

07/06/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย,ผู้นำชุมชนม,อสม. ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบริเวณโรงเรียนบ้านดินดำ-คำไฮ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น