วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และ อสม.ได้ออกตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยงประชาชนอายุ 35ปีขึ้นไป บ้านธาตุน้อยหมู่ที่10 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น